За вашите учители

Read this page in English

Маргарита Андонова

Завършила съм две филологии- българска и испанска. В работата си ползвам и английски език.

Като преподавателка по български език и култура съм работила с чужденци от цял свят на няколко ключови места в тази сфера:

  • В системата на ИНСТИТУТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
  • В ЧЕРВЕН КРЪСТ и във ВЪРХОВЕН КОМИСАРИАТ ЗА БЕЖАНЦИ
  • В американска правителствена организация КОРПУС НА МИРА, където участвах в написването на учебник по български език за американски доброволци, работещи в България.
  • Фирмено, групово и индивидуално обучение на чужденци с различен социален и професионален статус

В работата си използвам преди всичко комуникативния метод на обучение като най-подходящ за усвояване на говоримия език. Освен това за нас е важно да се обърне внимание и върху българската култура и различието в културите на отделните страни.

Като контактни езици ми служат английски и испански.

Наред с това работя и като хоноруван университетски и гимназиален преподавател по испански език. Също така имам опит и в групово и индивидуално обучение по испански в езикови центрове. Важен за мен беше  курсът по методика на преподаване на испански език като чужд в Испания.

Адриана Димитрова

Преподавателка с голям опит в обучението по български език на чужденци в Департамента за езиково обучение на Софийския университет „Св.Кл.Охридски“ /бивше ИЧС/.Висока квалификация и методически умения,използване на комуникативния метод в преподаването на чужд език,който гарантира практическото усвояване на езика.Автор на учебни и изпитни материали и помагала.Специализация в провеждането на изпити за владеене на български език за различни езикови нива на европейския стандарт.Използване на английски,италиански ируски като контактни езици в процеса на обучението.

Преподавател по италиански език и по руски език.Университетско образование, езикова практика в Италия, преподавателски опит в училище и в езикови центрове.

[slideshow gallery_id=”1″]