Руски език

Руски език
            Чувстваме го близък, познат, разбираме го понякога.Но това не значи,че наистина
го  владеем.За да осъществявате своите бизнес контакти,за да ползвате богатата научна
литература или да четете в оригинал руските класици,за да общувате с приятели и познати,
научете руски език при нас.
          Предлагаме ви индивидуални курсове и уроци или обучение в малки групи в удобно
за вас време.Работим по различни учебни системи според нивото,целта и интензивността
на обучението – “Дорога в Россию”, “Я знаю на отлично”-руски език в няколко нива,”Бизнес
диалоги”и други.
Цена за 45 минути – от 12 до 15лв в зависимост от мястото на провеждане на часовете.