Kremlin

Руски

Руски език             Чувстваме го близък, познат, разбираме го понякога.Но това не значи,че наистина го  владеем.За да осъществявате своите бизнес контакти,за да ползвате богатата научна литература или да четете в оригинал руските класици,за да общувате с приятели и познати, научете руски език при нас.           Предлагаме ви индивидуални курсове и уроци или обучение в малки групи…