Sagrada Familia

Испански

Испански език, благозвучен и привлекателен, говорен от повече от 450 милиона души по света , се налага все повече като втори международен език след ангийския. Той е официален език в повече от 21 страни – Испания, цяла Латинска Америка( без Бразилия), Нова Гвинея, част от Филипините и голям брой от населението на САЩ. Много млади…